Alsted Vandværk

Velkommen.

Post pr. e-mail kan sendes til: alstedvand@gmail.com

Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 22. februar kl. 20 i Alsted forsamlingshus

Sidste nyt:

 

 

 

Måleraflæsning foretages af vandværket pr. 31. december 2015. Aflæsningen foretages ved "drive by" den 2. eller 3. januar